Polityka prywatności


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:


Obowiązek informacyjny


Administratorem Twoich danych osobowych jest Religa&Arak Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Gromadzka 103, 30-719 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000736928.


Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).


Przetwarzanie danych osobowych


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a,b lub f RODO.


Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  • w celu przetworzenia złożonego zapytania w formularzu kontaktowym na stronie https://www.pureinteractive.pl/estimate/ lub/i komunikacji z pracownikiem Religa & Arak Sp. z o.o w ramach zaimplementowanej w Serwisie aplikacji m.in. User.com Chat/ telefonicznie/ mailowo,

  • w celach marketingowych oraz analitycznych, polegających na badaniu ruchu i zachowań użytkowników strony https://www.pureinteractive.pl/,

  • w celu wystawienia faktur i przechowywania dokumentów księgowych.


Dane osobowe podawane w formularzu na https://www.pureinteractive.pl/estimate/ są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Religa & Arak.


Niniejsza polityka prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Religa & Arak  jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Religa & Arak przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. Religa & Arak realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.


Pełne dane administratora Państwa danych osobowych:


Religa&Arak Sp. z o.o, ul Gromadzka 103, 30-719 Kraków, VAT-ID: PL6793170733, REGON: 380542175, KRS: 000073692


tel.+48 605 679 337, adres poczty e-mail: ania@pureinteractive.pl


Cookies


Witryna https://www.pureinteractive.pl/  używa cookies.


Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Cookies nie przechowują danych personalnych.


Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.


W celu zmiany ustawień cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z poleceniami:
  1. Internet Explorer

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera


Google Analytics


Strona korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.


Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację darmowego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


Kontakt


W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail:ania@pureinteractive.pl