Oprogramowanie dla firm B2B do przyjmowania i obsługi złożonych zleceń

PODSUMOWANIE

Opracowaliśmy koncept, specyfikację techniczną oraz wyprodukowaliśmy oprogramowanie B2B, które optymalizuje i scala 3 uczestników procesu biznesowego klienta. System zawiera dedykowane panele dostępu, jest zintegrowany z ERP oraz posiada narzędzia real-time.

NASZA ROLA
  • Analiza biznesowa
  • Integracja z ERP
  • UX/UI Design
  • Web Mobile Development
  • Maintenance with SLA
  • SOAP / REST integracja danych z partnerami
  • SMS / E-mail automatyzacja
WYZWANIE
Dostarczenie nowoczesnego oprogramowania, które pomoże zbudować przewagę konkurencyjną firmy w nowym segmencie rynku. Dostarczenie praktycznego narzędzia on-line dla rozwijającego się działu zarządzania flotami, które zintegruje proces współpracy 3 stron.
INSIGHTS
Po wspólnych warsztatach zdecydowaliśmy, że największym wyzwaniem jest logiczna integracja 3 stron biorących udział w procesie: Elit, klientów flotowych Elit oraz warsztatów samochodowych. Każda ze stron ma inne potrzeby i wymagania biznesowe oraz istotny jest dla nich tylko wycinek całego procesu. Jako drugi kluczowy czynnik sukcesu w całym procesie uznaliśmy tworzenie wycen przez warsztaty, następnie ich procedowanie przez Elit a na finalnej akceptacji klienta flotowego kończąc.

ROZWIĄZANIE

Zintegrowany system webowy scalający 3 uczestników procesu biznesowego. Zawiera dedykowane panele dla: Elit, warsztatów oraz klientów flotowych. System flot Elit zintegrowany jest z systemem ERP i katalogiem części dostępnych w Elit. W celu optymalizacji kluczowych etapów procesu stworzone zostały dedykowane narzędzia real-time w postaci powiadomień i bezpośrednich wiadomości do uczestników procesu. Rozwiązują problem atrakcyjności wycen warsztatów i szybkości realizowanych zleceń przez Elit na rzecz klientów flotowych.

Moduł raportów

Dzięki wbudowanym kreatorom zarówno klienci jak i pracownicy mają podgląd do wszystkich danych. Pozwalają ona podejmować decyzje szybko i trafnie, a dzięki eksportom system zintegrowany jest ze wszystkimi popularnymi systemami do ewidencji kosztów używanych przez fleet managerów.

ZAINTERESOWANY? DAJ NAM ZNAĆ, JAK MOŻEMY POMÓC - ZADZWOŃ +48 605679337 LUB